Naše služby

Správa pro průmyslové a logistické budovy


Naše společnost se zaměřuje především na kvalitu prováděných prací a příslušnou odbornost. Vždy se snažíme najít řešení, které je optimální pro provoz s ohledem na vynaložené náklady, které se
snažíme zákazníkovi tímto snižovat.


SLUŽBY


Provozně – technická správa a údržba objektů

Provádíme standardní údržbu a provoz technologií v objektu. Pravidelně zajišťujeme kontroly, revize a odborné technické prohlídky podle platné legislativy ČR a EU. Provádíme opravy a rychlé řešení havarijních stavů (pohotovostní služba, mimořádné situace a havárie). Zpracováváme roční plán údržby, oprav a investic pro následný rok a provádíme dohled nad servisní dokumentací. Další činnosti mohou vzniknout na základě klientova požadavku a rádi v tomto ohledu rozšíříme své služby.


Energetický management

Optimalizace spotřeby energií, sledování odběrných míst včetně pravidelných odečtů 


Dezinfekce prostor proti virům a bakteriím

Pro více informací navštivte prosím webovou stránku:
www.dezinfekce-fms.cz 


Komplexní servis v oblasti protipožární ochrany budov

Provádíme revize, kontroly, montáže, opravy v oblasti požární ochrany (hasící přístroje, hydrantové systémy, požární ucpávky, požární dveře, elektronický požární systém EPS, SHZ a další), dále projekce v oblasti požární ochrany, školení a kontroly PO a BOZP. 


Údržba zeleně a kompletní zimní údržba objektů

Provádíme údržbu zeleně a kompletní zimní údržbu v okolí areálů, kterým celoročně poskytujeme správu.


Stavební činnost

Je zajištěna naší sesterskou společností Sanace Vape s.r.o., více informací o společnosti na stránkách:
www.sanace-vape.cz 

Inovace

Neustále sledujeme trendy a inovace v oboru, přizpůsobujeme se změnám

Osobní přístup

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně s ohledem na jeho přání a požadavky

Integrita

Zajišťujeme transparentnost, profesionalitu a odpovědnost

Důvěra

Našim posláním je být důvěryhodným partnerem našich zákazníků

Scroll to Top